Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Rezerwując dowolny pokój w firmie Dom Kłódek Toruń Escape Room, uczestnik akceptuje poniży regulamin i jest zobowiązany do przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
 2. Uczestnicy w trakcie gry są zobowiązani do przestrzegania regulaminu

REZERWACJA

 1. Rezerwacja możliwa jest poprzez jej dokonanie za pośrednictwem strony internetowej www.domklodek-torun.pl, telefonicznie lub za pośrednictwem strony www.lockme.pl
 2. W przypadku gdy uczestnik zabawy dokona rezerwacji za pośrednictwem portalu www.lockme.pl i dokona opłaty online, nie ma możliwości odwołania rezerwacji i zwrotu pieniędzy, chyba, że uczestnik odwoła rezerwację do 12 godzin przed planowaną grą, drogą telefoniczną lub mailową (na adres biuro@domklodek-torun.pl.
 3. Zniżki i promocje nie obejmują rezerwacji dokonywanych na portalu www.lockme.pl.

ZASADY GRY

 1. Gracze przystępują do gry na własną odpowiedzialność, z własnej nieprzymuszonej woli. W przypadku konieczności przerwania gry na prośbę, bądź z winy uczestników opłata nie będzie zwracana.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do pojawienia się 10 minut przed rozpoczęciem planowanej gry.
 3. W przypadku, gdy uczestnicy zabawy spóźnią się, organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu rozgrywki lub nie wpuszczenia grupy do pokoju wraz z brakiem możliwości zwrócenia pieniędzy (brak możliwości zwrócenia pieniędzy - dotyczy rezerwacji dokonanych przez portal www.lockme.pl)
 4. Gra odbywa się w pokoju/pokojach firmy Dom Kłódek Toruń Escape Room w Toruniu.
 5. Uczestnicy zabawy muszą mieć ukończone 13 lat. Organizator firma Dom Kłódek zastrzega sobie prawo do indywidualnego wskazania dolnej granicy wieku dla każdego z pokoi.
 6. Uczestnicy poniżej 13 roku życia mogą przebywać w pokoju tylko w obecności opiekuna pełnoletniego.
 7. Gra w pokoju jest monitorowana.
 8. Czas gry to 60 minut.
 9. Podczas gry zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych, a także robienie zdjęć i kręcenie filmów. Grupa, która nie zastosuje się do tego zapisu może zostać wyproszona z pokoju.
 10. W trakcie gry uczestnicy odpowiadają materialnie za wszelkie zniszczenia i szkody w pokoju.
 11. W pokoju zabronione jest posiadanie narzędzi ostrych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 12. W pokoju zabronione jest spożywanie alkoholu, środków odurzających, palenie papierosów.
 13. Osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających nie zostaną wpuszczone do pokoju wraz z brakiem możliwości zwrócenia pieniędzy.
 14. Dom Kłódek nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników gry. Dom Kłódek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 15. Pracownik firmy Dom Kłódek Toruń Escape Room może przerwać grę w momencie naruszenia zasad regulaminu. Uczestnikom nie przysługuje wówczas zwrot pieniędzy
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zostawione w szatni.

VOUCHERY

 1. Voucher (bon podarunkowy) można zakupić osobiście w siedzibie firmy lub w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku, w takim wypadku płatności dokonujemy przelewem na konto organizatora.
 2. Cena Vouchera jest równoznaczna z weekendowym cennikiem organizatora i zależy od deklarowanej ilości osób.
 3. Vouchery są ważne przez 3 miesiące od daty zakupu.
 4. Vouchery obowiązują na wszystkie pokoje Dom Kłódek Toruń Escape Room.
 5. Vouchery nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 6. Promocje określone przez Organizatora nie obejmują zakupu Voucherów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w firmie Dom Kłódek , z siedzibą w Toruniu przy ulicy Wielkie Garbary 13/3.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany regulaminu bez uprzedniego informowania o tym.
 3. Zmiany mogą być wprowadzone w formie aneksu, a także zmian częściowych lub całościowych regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy właściwe Kodeksu Cywilnego.